حمله سرریز پشته یا بافر یکی از اولین و خطرناک ترین حملات به برنامه های کاربردی می باشد. اولین مورد برای حمله به یک سیتم هدف گرفتن پشته سیستم عامل است. سر ریز پشته می تواند منجر به مختل شدن یک برنامه کاربردی یا سیستم عامل شود.


دانلود کتاب آشنایی با حملات سر ریز بافر

نویسنده: مهسا ناصری کریمی

تعداد صفحه: 17

نوع فایل :PDF

حجم :363 کیلوبایت