خوشنویسی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است.

تاریخچه خوشنویسی تقریبا به قرن ها قبل و آن زمانی که تازه انسان ها نوشتن را آموخته بودند بر می گردد.

خط اقسام و انواع مختلف دارد که هرخط زیبایی و هنرخاصی را برای نوشتن خود می طلبد.

در این آموزش خوشنویسی را در دو خط نسعلیق و خط تحریری آماده نموده ایم.

این کتاب های در قالب فایل های PDF بوده و همچنین به صورت تصویری می باشد.

سه فایل آموزش خط تحریری - خوش نویسی - سرمشق های نستعلیق در یک فایل زیپ شده

دانلود کتاب آموزش خط تحریری

نویسنده: استاد عباس اخوین- الهیار رساطلب

تعداد صفحه: 159

نوع فایل :PDF

حجم :8.62 مگابایت