هر کسی به آسانی می تواند برای خودش یک کانال تلگرام داشته باشد و با کنترل و مدیریت آن با سایر افراد به صورت یک طرفه ارتباط بر قرار کند. از همین رو این روز ها در هر فروشگاه و هر کسب و کاری می توان دید که آدرس کانال های تلگرامی به ثبت رسیده و سعی افراد موظف و یا صاحبان مشاغل بر برقراری ارتباط غیر قابل چشم پوشی است.


در این کتاب به  نکات و مواردی پرداخته ایم که به شما در اداره یک کانال تلگرام موفق کمک خواهد کرد!دریافت کتاب فوت و فن های مدیریت کانال تلگرام

نویسنده: بلاگ ترادف

تعداد صفحه: 4

نوع فایل :PDF

حجم : 469 کیلوبایت