این کتاب موضوعات زیر را بررسی می کند:

مرتب سازی درجی ، ادغامی ، سریع، توده ای

الگوریتم راشال و پریم

جستجوی  و پیمایش ردیفی و عمقی

روابط بازگشتی

روش حریصانه

روش تقسیم و حل

روش برنامه سازی پویا

روش عقبگرد

و...دانلود کتاب طراحی الگوریتم

نویسنده: علی نوراله

تعداد صفحه: 93

نوع فایل :PDF

حجم : 822 کیلو بایت